Certifikáty - FrekvenčnéMeniče.sk

Elektromotory - Elektroprevodovky - Frekvenčné meniče

Vyberte stranu

Certifikáty

Spoločnosť VYBO Electric a.s.  je držiteľom najvyššieho stupňa certifikácie:

ISO 9001 – systém manažérstva kvality
ISO 14001 – systém enviromentálneho manažérstva
OHSAS 18001:2007 – systém manažérstva pre bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia pri práci
ISO 50001
ISO 17025
certifikáty iso

Oprávnenia technickej inšpekcie: