Spoločnosť - FrekvenčnéMeniče.sk

Elektromotory - Elektroprevodovky - Frekvenčné meniče

Vyberte stranu

Naša spoločnosť

VYBO Electric a.s. je obchodno-výrobná firma, zaoberajúca sa dodávkou frekvenčných meničov pre priemysel a bežné použitie od výkonu 0,4 kW do 5000 kW vo všetkých napäťových sústavách. Skladom držíme viac ako 1 000 frekvenčných meničov a príslušenstvá k nim.

VYBO Electric pokrýva celé výkonové spektrum frekvenčných meničov. Kladie dôraz na rozmanitosť, flexibilitu funkcií a efektivitu návrhu pohonu a jeho uvedenie do prevádzky. Tvoríme nové štandardy v technike pohonov a prekladáme radu výhod, z ktorých profitujú naši zákazníci. Zahŕňa rozsah od najjednoduchších využití cez náročné riadenie výrobných procesov až po viaceré pohony a dynamicky náročné aplikácie s riadením polohy. Frekvenčné meniče sú navrhnuté pre rôzne napäťové hladiny, čím umožňujeme nasadenie kdekoľvek na svete. Taktiež sa ľahko realizuje servis, dodávka náhradných dielov a technická podpora autorizovanými strediskami v strednej Európe.

Spoločnosť VYBO Electric leží v Slovenskej republike v meste Spišská Nová Ves v stredo-východnej časti krajiny. Lokalita je už 120 rokov známa elektrotechnickým priemyslom a tiež výrobou elektrotechnických zariadení. Slovenská republika sa stále môže zaradiť medzi popredné miesta výroby elektrotechnických zariadení.

Pracujte s nami

Sme tímová spoločnosť, v ktorej podporujeme technologickú inováciu a rozvoj našich pracovníkov. Ak sa chcete pridať k nášmu tímu pošlite nám svoj životopis.