Soft štartér 200kW SSZ-200-3 VYBO Electric - FrekvenčnéMeniče.sk

Elektromotory - Elektroprevodovky - Frekvenčné meniče

Soft štartér 200kW SSZ-200-3 VYBO Electric

Soft štartér 200kW SSZ-200-3 VYBO Electric – objednávanie

 • Objednávku soft štartéra môžete vykonať online, stačí nás kontaktovať emailom alebo telefonicky
 • Odporúčame vám, aby ste sa pred objednaním soft štartéra informovali, či je vami vybraný typ vhodný pre danú aplikáciu. Radi vám poradíme
 • Štartér rady SSZ je vybavený svorkami bypass (preklenovacieho) stýkača

Soft štartér 200kW máme na sklade. Ide o špičkové zariadenie vysokej spoľahlivosti. Mnoho typov máme neustále na sklade a vieme ich tak zákazníkom odosielať často už do 24 hodín od zadania objednávky. Pre bližšie informácie nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Elektromotor – výkon 200 kW
Typové označenie štartéra SSZ-200-3
Menovitý prúd 400 A

Soft štartér 200kW od VYBO Electric série SSZ je nový typ prémiového štartovacieho zariadenia svetovej úrovne. Bol vyrobený a navrhnutý na báze výkonovej a mikroprocesorovej elektroniky za pomoci moderných teórií riadenia. Soft štartér môže po spustení asynchrónneho elektromotora účinne obmedziť štartovací prúd. Často sa používa pri čerpadlách, navíjacích strojoch, kompresoroch či rôznych dopravníkoch a iných zariadeniach. Stala sa z neho ideálna náhrada tradičného štartovacieho zariadenia ako je prepínanie medzi zapojením hviezda/trojuholník či zníženie napätia a podobne.

Funkcie soft štartéra 200kW

Soft štartér 200kW od VYBO Electric má viacero funkcií. Medzi tie hlavné patrí:

 • Dokonalá a spoľahlivá ochrana; účinná ochrana motora a súvisiacich zariadení;
 • Soft štartér znižuje štartovací prúd motora; znižuje spotrebu elektrickej energie a tým znižuje investičné náklady;
 • Taktiež znižuje počiatočné napätie; predlžuje životnosť motora a pripojených zariadení;
 • Vie zabezpečiť plynulý a stabilný štart a jemné zastavenie;
 • Poskytuje niekoľko druhov štartovacieho režimu, nastavenie prúdu a napätia v širokom rozmedzí. Môže byť použitý v mnohých podmienkach zaťaženia;
 • Zabraňuje vodným razom;
 • Môže byť použitý v režime, v ktorom sa motor často štartuje a zastavuje.

Vlastnosti soft štartéra 200kW

Soft štartér od VYBO Electric má mnoho vlastností. Niektoré z nich uvádzame nižšie:

 • Technická výkonnosť: využívajú sa výkonnejšie mikroprocesory a softvér, takže riadiaci obvod je zjednodušený. Vyššia rýchlosť môže byť dosiahnutá bez nastavovania parametrov obvodu.
 • Režim štartu: na základe charakteristík zaťaženia môže byť zvolený vhodný štartovací režim. Takto môže byť dosiahnutý najlepší štartovací efekt.
 • Štruktúra: je použitá modulárna štruktúra a režim pripájania. Softštartér sa jednoducho používa a integruje do systému.
 • Spoľahlivosť: všetky elektronické súčiastky tohto produktu sú prísne vyberané. Okrem toho je hlavná riadiaca doska testovaná v prostredí s vysokou teplotou vyše sedemdesiatdva hodín. Spoľahlivosť tohto produktu je zaručená.
 • Viacnásobná ochrana: ak je použitý jediný výrobok, nepridáva sa ochranný obvod motora, pretože tento softštartér má niekoľko ochranných funkcií (nadprúd, preťaženie, fázová porucha, prehriatie atď.). Obvody môžu byť zjednodušené a môžu byť znížené náklady.
 • Výstup analógového signálu: 4 – 20 mA analógový výstupný signál.
 • RS485: komunikácia RS485 (komunikačný protokol MODBUS).
 • Klávesnica: funkcia klávesnice je jednoduchá. Užívateľ môže pomocou tejto klávesnice nastavovať a upravovať parametre (štart, zastavenie, spustenie, ochrana) podľa rôznych podmienok zaťaženia.
 • Skutočné nastavenie výkonu: Ak je výkon softštartéra vyšší ako výkon aktuálneho zaťaženia, softštartér sa môže prispôsobiť aktuálnemu zaťaženiu úpravou aktuálneho parametra. Takto budú parametre týkajúce sa štartu, chodu a ochrany správne nastavené.

Soft štartéry SSZ sú vopred testované

Každý soft štartér série SSZ je testovaný. Len soft štartér, ktorý prejde testom funkcií a behu, môže byť dodaný. Po dodaní by ste mali skontrolovať zariadenie podľa nižšie uvedených krokov. Ak zistíte nejaký problém, ihneď nás kontaktujte.

 • Skontrolujte typový štítok: Skontrolujte katalógové číslo s výrobkami v objednávke. Uistite sa, že zariadenie, ktoré ste dostali, zodpovedá objednanému produktu.
 • Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený: napr. uvoľnené vnútorné časti, stlačený alebo deformovaný kryt, uvoľnené drôty a podobne.
 • Certifikát kvality a užívateľská príručka: každá dodávka soft štartéra obsahuje certifikát kvality a návod na obsluhu.

soft štartér typ VYBO Electric

Vhodné prostredie pre soft štartér 200kW

Okolité prostredie je dôležité pre životnosť zariadenia. Preto prosím nainštalujte softštartér podľa podmienok popísaných nižšie.

Prevádzkové podmienky pre štandardný soft štartér

Napájanie: z verejnej siete, dieselové agregát.
Trojfázové AC: 400V, 690V alebo 1140V (-10%, + 15%), 50Hz. (poznámka: napájacie napätie by malo zodpovedať napätiu použitého motore, ak užívateľ požaduje iné napätie, je nutné to uviesť v objednávke).
Motor: Asynchrónny motor a klietky (špeciálne požiadavky uveďte v objednávke).
Frekvencia štartu: maximálne dvadsaťkrát za hodinu pre štandardné produkty (v objednávke uveďte ak sa má motor štartovať častejšie).
Chladenie: prirodzené chladenie vzduchom alebo ventilátorom.
IP krytie: IP20.
Okolité prostredie: ak je nadmorská výška nad 1000 m, používateľ by mal vybrať produkt s vyšším výkonom.
Teplota prostredia: -25 ° C až +40 ° C.
Relatívna vlhkosť: ≤95% (20 ° C 士 5 ° C) nekondenzujúca, bez horľavých, výbušných plynov, bez prachu.
Konštrukcia: pre séru SSZ by mal užívateľ inštalovať preklenovací (bypass) stýkač.
Inštalujte v uzavretom priestore s dobrým vetraním. Vibrácie menšie ako 0,5 g.

Špeciálne podmienky

Ak máte záujem o nekonvenčný typ soft štartéra, kontaktujte nás prosím.

Montáž soft štartéra 200kW

Priestor a poloha

Výrobok musí byť umiestnený vertikálne. Mal by mať dostatok priestoru na odvádzanie tepla tak ako je to znázornené na obrázku 3-1. Medzi zadnými dverami produktu a stenou by mala byť určitá vzdialenosť. Preto je údržba jednoduchá.

soft štartér montáž

Inštalácia v rozvádzači

Ak je soft štartér inštalovaný v rozvádzači, uistite sa, že je v ňom dobré vetranie. Výrobky je možné inštalovať vertikálne alebo horizontálne. Horizontálne usporiadanie ukazuje obrázok 3-2. Vertikálne usporiadanie ukazuje obrázok 3-3. Používateľ môže zvoliť ktorékoľvek z nich.
Poznámka: ak je zvolené vertikálne usporiadanie (najmä v režime chladenia ventilátorom), medzi softštartérmi sa musí namontovať klapka, aby sa zabránilo tomu, že horný softštartér je ovplyvnený teplom generovaným spodným softštartérom.

soft štartér inštalácia vybo electric

Soft štartér – ako funguje?

K statoru motora sú pripojené tri páry proti-paralelných tyristorov. Pomocou elektrického spínania tyristorov je možné regulovať napätie motora zmenou uhla spínania tyristorov. Uhol spínania tyristorov je riadený mikroprocesorom. Motor štartuje mäkšie a hladšie. Po dosiahnutí plného napätia na výstupe, softštartér vyšle bypassový signál. Tento signál sa môže použiť na ovládanie preklenovacieho stýkača pre napájanie motora. Pozrite obrázok 4-1.

ako funguje soft štartér

Manuál k soft štartéru 200kW je dostupný na vyžiadanie. Kontaktujte nás prosím emailom alebo telefonicky a radi vám ho poskytneme.

Jogg napätie V tomto režime je rozsah parametrov 5-75%.
V režime Jog zostáva výstupné napätie nezmenené (je to nastavený parameter). Ak je tento parameter príliš nízky, motor sa nemôže otáčať. To je bežné. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Štartovací režim Existuje tri režimy spustenia. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Počiatočné napätie Tento parameter platí pre režim napäťovej rampy.
Tento parameter indikuje počiatočné výstupné napätie v momente štartu a tiež indikuje počiatočné napätie motora. Čím väčší je tento parameter, tým väčší je krútiaci moment. Predvolená hodnota je 30%. Pri zaťažení ventilátorom čerpadla by tento
parameter nemal byť väčší. Pre väčšie počiatočné statické zaťaženie tento parameter môže byť zvýšený. Parameter je možné nastaviť medzi 20-50%. Ak je vybratý režim Obmedzenia prúdu, tento parameter je neplatný.
Čas rampy Tento parameter udáva maximálny čas medzi začiatkom a koncom štartu. Predvolená hodnota
je 30 sekúnd.
Ak po dosiahnutí tohto času nie je počiatočný prúd menší ako 125% menovitého prúdu, softštartér prejde automaticky do stavu ochrany po 3 sekundách. Tento parameter je nastavený podľa typu zaťaženia. Pri veľkom zaťažení môže byť táto hodnota zvýšená. Pre ľahké zaťaženie môže byť čas spustenia kratší než nastavený čas. Tento parameter je neplatný v režime obmedzenia prúdu.
Start/stop Prúdová ochrana Rozsah tohto parametra je 400 ~ 600% Ie. Tento parameter je nastavený kvôli ochrannej funkcii pred veľkým prúdom pri štarte. Predvolená hodnota je 400%. Tento parameter by sa mal zvýšiť, ak je záťaž väčšia.
Obmedzenie prúdu pri štarte V režime obmedzenia prúdu tento parameter indikuje maximálny prúd počas štartu. Rozsah tohto parametra je 20% ~ 400% Ie. Predvolená hodnota je 300%, to znamená, že štartovací prúd je trojnásobok menovitého prúdu.
Pre typ záťaže čerpadlom alebo ventilátorom je to v poriadku. Pri inom type zaťaženia môže používateľ parameter upraviť podľa charakteru zaťaženia. Je lepšie nastaviť hodnotu medzi 250% a 350%. Tento parameter je neplatný v režime napäťovej rampy.
Doba obmedzenia prúdu Rozsah doba obmedzenia prúdu je 1 ~ 120 sekúnd. Predvolená hodnota je 30 sekúnd. V režime obmedzenia prúdu, ak je skutočný štartovací čas dlhší než táto hodnota a počiatočný prúd nie je menší ako 125% menovitého prúdu motora, systém prejde do stavu ochrany.
Faktor prúdovej nevyváženosti Tento parameter slúži na funkciu ochrany, ktorá je zameraná na rozdiel prúdu vo fázach, ktorý je väčší pri behu. Predvolená hodnota je 30%. Čím je tento parameter menší, tým väčšia je citlivosť. Tento parameter by nemal byť príliš malý, aby sa predišlo tomu, že ochrana bude príliš citlivá v bežnej prevádzky zariadenia.
Poznámka: Táto funkcia ochrany je aktívna len vtedy, keď je priemerný prúd väčší ako 20% menovitého prúdu.
Výpočet faktora prúdovej nevyváženosti:
faktor prúdovej nevyváženosti △I% = (Imax-Imin)/ [( Ia + Ib + Ic )/ 3]
Voľba spustenia SCR Po zopnutí bypasového stýkača ďalšia činnosť sa riadi režimom nastavenia SCR.
1 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je blokovaný. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
2 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR nie je blokovaný. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
3 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je zopnutý. Na displeji sa nezobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
Predvolená hodnota je 2.
Režim riadenia Pri zmene tohto parametra môže užívateľ ľahko zvoliť klávesnicu, svorkovnicu a počítač. Predvolená hodnota je 1. Je to ovládanie z klávesnice. Ak je nastavená hodnota 2, znamená to ovládanie cez svorkovnicu. Ak je nastavená hodnota 3, znamená to, ovládanie
je cez svorkovnicu a z klávesnice. Ak je nastavené 4, ovládanie je z PC. Ak je nastavené 5, ovládanie je z klávesnice a cez PC, ak je nastavené 6, ovládanie je cez svorkovnicu a cez PC. Ak je nastavené 7, ovládanie je z klávesnice a cez svorkovnicu a PC.
Poznámka: Ak je nastavená hodnota 3, 6 alebo 7, klávesnica a PC sú zakázané. ak sa používa dvojvodičové vedenie, užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Úroveň preťaženia pri štarte Existuje 8 úrovní. Doba ochrany každej úrovne je iná. Predvolená hodnota je 4 (zodpovedá norme IEC60947-4-2, trieda 15).
Poznámka: Ochrana proti preťaženiu je inverzný čas po zapnutí bypassového stýkača. Nie je zvolená.
Prúdova ochrana počas behu Táto ochranná funkcia sa aktivuje ihneď, ak je okamžitý prúd veľký. Predvolená hodnota je 200%. Znamená to, že hodnota ochrany je dvakrát väčšia ako menovitý prúd.
Prúdová nevyváženosť Tento parameter zisťuje, či je aktívna ochrana proti nevyváženosti.
1: ON
2: OFF
Voľba režimu zastavenia Existujú dva režimy zastavenia: mäkké zastavenie a voľné zastavenie. Predvolená hodnota je 1-voľná zastavenie. Funkcia 2 – soft stop je riadené zastavenie.
Faktor jemného zastavenia Tento parameter je platný len vtedy, keď nie je zvolený režim „voľné zastavenie“. Stanovuje čas a účinok jemného zastavenia. Ak je tento parameter nastavený správne, dosiahne sa efekt hladkého zastavenia.
Preťaženie prúdom počas behu Tento parameter zisťuje, či je zapnutá ochrana proti nadprúdu.
1: ON
2: OFF
Voľba programovateľného reléového výstupu Určuje, ktorý stav môže vystupovať cez programovateľné relé
0: žiadny
1: štart
2: bypass
3: beh
4: jemný stop (riadený dobeh)
5: chyba>
Prenosová rýchlosť MODBUS komunikačná prenosová rýchlosť
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
Komunikačná adresa MODBUS komunikačná adresa: 1~256

Dizajn soft štartéra 200kW je veľmi moderný a kompaktný. Nižšie nájdete fotografie tohto zariadenia z viacerých uhlov.

Soft štartér 200kW cena SSZ-200-3 VYBO Electric

Soft štartér 200kW na sklade SSZ-200-3 VYBO Electric

Soft štartér 200kW predaj SSZ-200-3 VYBO Electric

Nižšie nájdete rozmery soft štartéra 200kW. V prípade otázok nás prosím kontaktujte.
rozmery soft štartéry vybo electric

Rozmery v mm – vonkajšie Rozmery v mm – montážne Rozmery v mm – pripojovacie svorky Hmotnosť v kg
W1 H1 D W2 H2 D1 D2 d W3 W4 H3 D4 d1
300 564 248 260 532 88 55 φ9 95 40 560 8 φ13 36